Новости

Чеди айның 1-ге чедир шериг дээди өөредилге черлеринче билдириишкиннерни киирер

Тываның школаларының 127 доозукчузу шериг дээди өөредилге черлеринче өөренип кирери-биле республиканың шериг комиссариадынче билдириишкиннерни киирген.

2023 чылда республиканың доозукчуларынга ниитизи-биле 172 бюджет олутту аңгылаан.

Чеди айның 1-ге чедир бүрүткеткен чериниң аайы-биле шериг комиссариадынга билдириишкиннерни киирер ужурлуг дээрзин абитуриентилерге сагындырып турар.

Тыва Республиканың шериг комиссариады